Rada MCKP CM

Skład Rady Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum (2020-2024)
1. Dr hab. Barbara Gryglewska, prof. UJ – Dyrektor MCKP CM
2. Prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego UJ CM
3. Dr hab. Agnieszka Olszanecka – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego UJ CM
4. Prof. dr hab. Małgorzata Pihut – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego UJ CM
5. Dr hab. Antoni Szczepanik, prof. UJ – przedstawiciel Wydziału Lekarskiego UJ CM
6. Dr hab. Agnieszka Skowron, prof. UJ – przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
7. Dr hab. Irma Podolak – przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego UJ CM
8. Prof. dr hab. Maria Kózka – przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM,
9. Dr hab. Artur Gądek, prof. UJ – przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM