POKOLenia – Podnoszenie Kompetencji Lekarskich

Głównym celem projektu jest doskonalenie wiedzy, umiejętności medycznych i kompetencji społecznych opartych o Evidence Based Medicine dotyczących leczenia chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz umiejętności chirurgicznych w postępowaniu z pacjentami w wieku podeszłym.

Program szkolenia skupia się na trzech specjalizacjach – psychiatria – reumatologia – chirurgia – mają zasadnicze znaczenie dla współczesnej medycyny, zwłaszcza w kontekście starzenia się społeczeństwa polskiego i zwiększającej się liczby osób w wieku podeszłym.

Program szkoleniowy jest innowacyjnym połączeniem wiedzy, praktycznych umiejętności z zakresu: chirurgii, psychiatrii oraz reumatologii i kompetencji społecznych związanych z właściwymi interakcjami społecznymi i komunikacją pomiędzy lekarzem i pacjentem w starszym wieku (lub jego rodziną). Interdyscyplinarny charakter proponowanych warsztatów i seminariów wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych lekarzy, którzy mimo gotowości do doskonalenia swoich kompetencji, nie zawsze mają ku temu szansę, ze względu na nieuwzględnienie niektórych niezwykle istotnych zagadnień w ramach programów specjalizacyjnych.

W trakcie naszych szkoleń zostanie położony nacisk na zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulacji medycznej (75% czasu szkolenia).

Lekarz kończąc kurs otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

Udział w kursach jest bezpłatny!


Dowiedz się więcej o projekcie
Rejestracja i logowanie
Instrukcja rejestracji i logowania

Szczegółowy opis tematów kursów:
Opis seminariów i warsztatów moduł reumatologiczny
Opis seminariów i warsztatów moduł psychiatryczny
Opis seminariów i warsztatów moduł chirurgiczny


Powrót